Juridische mededeling

Juridische aspecten

Lees de juridische aspecten en het cookiebeleid voordat u deze website gebruikt. Door deze website te gebruiken stemt u in met het beleid. Als u niet akkoord gaat, gebruik de website dan niet.

De Coloplast Group behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment en om welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder iemand hiervan op de hoogte te stellen.

De website is eigendom van en wordt beheerd door de Coloplast Group, met zijn hoofdzetel in Denemarken. De Coloplast Group onderhoudt de website voor uw informatie. U kunt gerust rondkijken op de website. U mag materiaal dat op de website wordt weergegeven alleen downloaden voor niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen intact laat. U mag echter de inhoud van deze website, inclusief de tekst, afbeeldingen, audio en video, op geen enkele manier kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden voor openbare of commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van de Coloplast Group. Neem contact op met de juridische afdeling.

Producten van Coloplast

De getoonde producten zijn mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar of zijn bekend onder een andere naam. De indicaties voor gebruik kunnen van land tot land verschillen. Raadpleeg altijd uw plaatselijke arts en lees voor gebruik de bijsluiter.

Copyright

U moet ervan uitgaan dat alles wat u ziet of leest op deze website beschermd is door het auteursrecht, tenzij anders vermeld, en alleen mag worden gebruikt volgens deze wettelijke aspecten. De Coloplast Groep garandeert of beweert niet dat uw gebruik van het op deze website getoonde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden die geen eigendom zijn van of verbonden zijn met de Coloplast Groep. Afbeeldingen zijn eigendom van of worden met toestemming gebruikt door de Coloplast Groep. Het gebruik van deze beelden door u, of iemand anders die door u gemachtigd is, is verboden tenzij specifiek toegestaan door deze wettelijke aspecten. Elk ongeoorloofd gebruik van de beelden kan een inbreuk vormen op de wetten op het auteursrecht, de handelsmerken, de wetten op de privacy en publiciteit en de communicatievoorschriften en -statuten.

E-mail

Alle communicatie of materiaal dat u via elektronische post of op een andere manier naar de website stuurt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke is en zal door de Coloplast Groep of zijn filialen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom in overeenstemming met deze clausule. U ziet uitdrukkelijk af van elke vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijk materiaal en verleent de Coloplast Groep of zijn filialen een royaltyvrije licentie om dergelijk materiaal samen te stellen en te gebruiken voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, bekendmaking, transmissie, publicatie, uitzending en posting. Bovendien erkent u uitdrukkelijk dat de Coloplast Groep vrij is om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in de communicatie die u naar de website stuurt te compileren en te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten die dergelijke informatie gebruiken.

Informatie op de website

We doen redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie op de website te zetten. De Coloplast Groep geeft echter geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid van de informatie. De Coloplast Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze website.

Handelsmerken en logo’s

De handelsmerken en logo’s op de website zijn handelsmerken van de Coloplast Groep. Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om enig handelsmerk op de website te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van de Coloplast Groep of de derde partij die eigenaar is van de handelsmerken die op de website worden weergegeven.

Links

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder de controle van de Coloplast Groep vallen. Deze links worden aangeboden voor uw gemak. De Coloplast Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade of letsel als gevolg van de inhoud van een andere website.

We verwelkomen links naar deze website. Het staat u vrij om een hyperlink naar deze website te maken zolang de link geen sponsoring of goedkeuring van uw website door de Coloplast Group of een van zijn filialen vermeldt of impliceert. Evenmin mag u enig intellectueel eigendom of auteursrechtelijk beschermd materiaal van deze website elders opnemen.

Contacting the Coloplast Group

Contact opnemen met de Coloplast Groep
Als u vragen hebt over de juridische aspecten, de praktijken van deze website of uw omgang met deze website, neem dan contact op met de juridische afdeling van de Coloplast Groep.